Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje galerijske in rokodelske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje galerijske in rokodelske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2017

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje galerijske in rokodelske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2017, s katerim želi spodbuditi ustvarjalce s področja galerijske in rokodelske dejavnosti k aktivnostim v starem mestnem jedru tekom celega leta.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Občina Kamnik bo v skladu z Odlokom o Proračunu Občine Kamnik za leto 2017 sofinancirala galerijsko in rokodelsko dejavnost v starem mestnem jedru, in sicer na območju od križišča Glavnega trga s Prečno ulico do križišča Prečne s Tomšičevo ulico ter vzdolžno preko Šutne do križišča s Šolsko ulico.

CILJI JAVNEGA RAZPISA: Cilj javnega razpisa je spodbuditi ustvarjalce s področja galerijske in rokodelske dejavnosti k aktivnostim v starem mestnem jedru tekom celega leta ter s tem hkrati prispevati k razvoju kulture v občini Kamnik ter oživitvi starega mestnega jedra.

KDO SE LAHKO PRIJAVI: Na razpisu lahko sodelujejo nevladne kulturne organizacije (pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

MERILA OZIROMA KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV (DEJAVNOSTI)
Občina Kamnik bo prijavljene programe dejavnosti prijaviteljev ovrednotila s pomočjo naslednjih meril in kriterijev:
– javna dostopnost prijavljenega programa dejavnosti (načrt dogodkov, načrt odpiralnega časa prostorov ipd.) (do 50 točk);
– vsebine in kakovosti prijavljenega programa dejavnosti (do 30 točk);
– reference prijavitelja (do 10 točk);
– načrt promocije (do 10 točk).

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2017 znaša 20.000,00 €.

Sredstva se največ do polovice, t.j. 10.000 € namenijo za spodbujanje galerijske dejavnosti in največ do polovice, t.j. 10.000 € za spodbujanje rokodelske dejavnosti.

RAZPISNI ROK IN OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Razpis se začne 17. 5. 2017 in se zaključi 19. 6. 2017. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, skladno z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Povezave do razpisne dokumentacije: