Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik bo 22. oktobra

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik bo 22. oktobra

Novopečeni, oz. novoizvoljeni svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik se bodo na prvi seji v novi zasedbi srečali v sredo, 22. oktobra 2014.

Seja bo pretežno formalne, oz. konstituivne narave, dnevni red pa ob obsegal 6 točk, in sicer:

  1. Seznanitev s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  3. Seznanitev s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov kandidatnih list ter potrditev mandatov
  4. Seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma njihovih predstavnikov ter ugotovitev izvolitve
  5. Nagovor župana
  6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na prvi seji se bodo morali novoizvoljeni svetniki in župan, v izogib morebitnemu’ švercanju’ neizvoljenih, izkazati z osebnim dokumentom, oz. kot je navedeno na spletni strani Občine Kamnik: “Novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan se morajo pred začetkom seje izkazati z osebnim dokumentom in potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi, zato potrdilo obvezno prinesite s seboj!”

 

Še zanimivost: Prvo sejo bo, po vsej verjetnosti, saj je to običanjo v navadi, vodil najstarejši izvoljeni svetnik. V tem primeru to bo nihče drug kot bivši župan Tone Smolnikar, eden izmed največjih poražencev letošnjih volitev, ki se je, kot edini predstavnik svoje liste, komajda uspel uvrstiti med svetnike. Na volitvah je Smolnikar, oz. njegova lista, ki je imela v prejšnjem mandatu največ svetnikov, v svoji, 4. volilni enoti dobil vsega 152 glasov (4,01%), od tega 9 preferenčnih.