Naslovnica / NOVICE / 15 let delovanja TD Tuhinjska dolina – pogovor z Ivanom Hribarjem

15 let delovanja TD Tuhinjska dolina – pogovor z Ivanom Hribarjem

Pogovor z Ivanom Hribarjem, predsednikom Turističnega društva Tuhinjska dolina, ob 15. letnici delovanja društva.

Od ustanovitve Turističnega društva Tuhinjska dolina mineva že 15 let. Kakšni so spomini na tisto obdobje in kakšni so bili prvotni
načrti?

15. decembra 2005 je bila zelo smela odločitev, ko se je kar lepo število krajanov odločilo, da ustanovimo turistično društvo. Postavili smo jasno vizijo, ki smo jo usklajevali na več predhodnih sestankih s takratnimi predsedniki KS Tuhinjske doline, kulturnimi, športnimi društvi ter turističnimi zanesenjaki. Poslanstvo
nas zavezuje, da se zavzemamo za kakovost življenja prebivalcev Tuhinjske doline, turistično prepoznavnost in privlačnost doline ter za povezovanje z ostalimi društvi. V teh letih se je število članov povečalo za štirikrat, kar nas še posebej veseli.

Turistične dejavnosti vključujejo širok spekter različnih aktivnosti, zato je bilo najbrž različne zadolžitve potrebno razporediti. Kako ste to uredili in kaj bi izpostavili kot uspešno opravljeno na posameznem področju?

Organizirali smo se v interesna področja v štirih sekcijah. V okviru sekcije za pohodništvo in kolesarjenje smo uredili in markirali 43 km pohodniških, tematskih in planinskih poti, za katere tudi vsa leta skrbimo, obnavljamo markacije in skrbimo za urejenost poti. Sekcija za pohodništvo in kolesarjenje je organizirala tudi številne pohode in kolesarske dirke.

Pod vodstvom Manje in Rajka Žebaljca ter Zdenke Klančnik velik pečat pušča etnološka sekcija z organizacijo velikonočnega sejma, etnoloških dnevov ter živih jaslic. Veliko običajev je bilo prikazanih, zapisanih in posnetih in na ta način je bilo zagotovljeno, da ne bodo pozabljeni. Na pobudo Dragice zadnja leta pripravljamo razstave in delavnice izdelovanja rož iz krep papirja, dejavna pa je tudi pri organizaciji sejmov. S povečanjem števila dogodkov se odpirajo priložnosti za podjetnost ostalih turističnih subjektov in lokalnih prebivalcev.

Skupaj ugotavljamo, da je naša dolina vse bolj urejena, verjamem, da delček k temu prispeva sekcija za lepši izgled naše doline pod vodstvom Matevža Hribarja, ki vodi sekcijo za urejenost Tuhinjske doline. Vsako leto organizira izobraževanje o balkonskih zasaditvah, zeliščih, vrtovih. Že vrsto let izvajamo projekt 10.000
sončnic za sončno Tuhinjsko dolino, ki jih konec maja brezplačno razdelimo. Naši fotografi beležijo čudovite balkone in ureditve vrtov, najboljše tri tudi nagradimo.

Prizadevni profesorji OŠ Šmartno v Tuhinju spodbujajo učence s projektom Turizmu pomaga lastna glava. Vrsto let pripravljajo zanimive turistične projekte, ki so bili nagrajeni s številnimi zlatimi priznanji. Veseli smo, da se nam je že kar nekaj mladih tudi pridružilo.

Zelo smo zadovoljni, da se je pred štirimi leti Klemen Leskovec zavzel za organizacijo pete sekcije Godba Tuhinjska dolina, ki je popestrila kulturni utrip doline in pod vodstvom Miha Kosca, prispeva k prepoznavnosti Tuhinjske doline in občine ter omogoči igranje vsem, ki imajo radi glasbo.

Na 18. seji upravnega odbora nam je Emilija predstavila pobudo za ustanovitev 6. sekcije, in sicer rokodelstvo. Letošnje rokodelske delavnice pa so v celoti namenjene volni in izdelovanju izdelkov iz volne.

Velik dosežek v lanskem letu je bil dolgo pričakovan Mobilni prireditveni prostor skupaj s Termami Snovik, ki nam sedaj omogoča izvedbo raznovrstnih prireditev ne glede na vremenske razmere, in sicer od drsanje, izvedbo pustnega festivala, kulturnih predstav, srečanj, veselic, osebnih praznovanj, praznovanja obletnic, team buildingov, … V lanskem letu je bil šotor v uporabi že 60 dni, žal smo morali letošnje načrtovane aktivnosti zaradi epidemije odpovedati.

Kako zagotovite sredstva za vse načrtovane dejavnosti? S kom vse se povezujete?
Turistično društvo si prizadeva pridobiti sredstva za izvajanje svojih dejavnosti in investicij. Prijavlja se na različne razpise, se povezuje z lokalnimi društvi in s turističnimi društvi izven občine. Prav z vzpostavitvijo projektnega partnerstva v okviru projekta Turizem na podeželju, v katerem se je naše društvo povezalo
z Društvom za razvoj podeželja LAZ, Turističnim okoljskim društvom Županova jama in Turističnim društvom Cer Cerovo, smo vključena društva pridobila po eno zaposlitev za čas dveh let. Predstavniki vseh društev skupaj tvorijo projektno skupino, ki opravlja naloge trženja in promocije turističnih produktov.
Pričakujemo, da se bo v času trajanja subvencije delovnega mesta obseg tržnih prihodkov toliko povečal, da bomo lahko zaposlitev ohranili in bo trajnostna.

 

Na kak način prebivalce Tuhinjske doline obveščate o delovanju društva?
V ta namen društvo od leta 2008 izdaja lokalni časopis Tuhinjski glas, katerega so ljudje sprejeli kot pomemben vir informacij. Idejni oče glasila je naš član Andrej Žalar, pod vodstvom Jožice Hribar pa njegovo delo pa nadaljuje uredniški odbor od leta 2018. Ljudje ga radi berejo in tudi pošiljajo razne prispevke, kar dokazuje, da naši krajani potrebujejo in si želijo pisani medij.

Kako pa skrbite za prepoznavnost Tuhinjske doline izven lokalnega okolja?
Društvo vsako leto na različnih sejmih predstavlja svoje dejavnosti in turistično ponudbo svojega kraja ter obiskovalce razvaja tudi z degustacijami okusnih lokalnih dobrot. Sodelujemo v radijskih in televizijskih oddajah in veseli smo, da imamo priložnosti promovirati Tuhinjsko dolino.

Se vam zdi, da je pojav epidemije covid 19 vplival tudi na turizem? Kako?
Seveda je sedanje obdobje epidemije močno spremenilo pogled na turizem, saj kaže, da starega načina življenja in bivanja ne bo več, turizem pa se od masovnega turizma premika k butičnemu, s tem se povečujejo priložnosti tudi za našo prelepo dolino.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
V decembru 2019 je društvo pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. V letošnjem letu pa nas je Stičišče Središče vključilo med nevladne organizacije s potencialom, saj smo izkazali interes za lastni organizacijski in strokovni razvoj ter pripravljenost, da aktivno prispevamo k razvoju doline.

Upravni odbor je imenoval šestčlansko ekipo, ki je čas epidemije izkoristila za virtualna izobraževanja in se pod mentorstvom lotila ponovnega razmisleka o viziji in poslanstvu društva ter strateškem načrtovanju. V ekipo smo privabili mlade, ki želijo s svojo mladostniško zagnanostjo in novimi znanji ponuditi podporo in
pomoč izkušenim članom. Mislim, da je prihodnost slovenskega turizma svetla in da lahko zremo pogumno in samozavestno naprej. Zaradi trenutne epidemije in do odkritja cepiva ali zdravila proti korona virusu bodo društvene aktivnosti sicer malce zadržane, povečana pa bo skrb za varnost prebivalcev in obiskovalcev, prepričan pa sem, da bo to minilo in bomo lahko spet osvajali neznane kotičke Slovenije in sveta. Imamo pa Slovenci letos priložnost spoznavati svojo deželo, nad katero so tuji turisti očarani. Vsem predanim prostovoljcem in ustvarjalcem naše zgodbe se ob 15-letnici društva iskreno zahvaljujem za trud pri razvoju turizma v Tuhinjski dolini, občini Kamnik in širše.

Pogovor z Ivanom Hribarjem je za Tuhinjski glas pripravila: Tamara Damjanac