Naslovnica / NOVICE / Pojasnilo glede meritev hitrosti

Pojasnilo glede meritev hitrosti

Občina Kamnik, vodja kabineta župana Janja Zorman Macura, nam je poslala pojasnilo glede meritev hitrosti, ki so jih občinski redarji danes opravljali izven napovedanih terminov. Podatke o načrtovanih meritvah hitrosti nam, na našo zahtevo, vsak mesec posredujejo z Občine Kamnik, tokrat pa se je izkazalo, da podatki, zaradi razlogov, ki jih vodja županovega kabineta pojasnjuje v odgovoru, niso bili točni.

Odgovor oz. pojasnilo objavljamo v celoti in v obliki kot smo ga prejeli.

Spoštovani urednik,

iz vsebine vašega sporočila, objavljenega na spletni strani www.kamnik.info (na povezavi: https://www.kamnik.info/vozniki-pozor-obcinski-redarji-meritve-hitrosti-izvajajo-danes/), vezanega konkretno na meritve hitrosti, ki jih izvaja občinska redarska služba, je mogoče razumeti kot, da ima občina obveznost posamezne medije vnaprej seznanjati z vsemi načrtovanimi aktivnostmi s področij, za katere je v skladu z veljavno zakonodajo pristojna. Res je sicer, da smo doslej deloma prakticirali vnaprejšnje sporočanje tudi o tovrstnih nadzornih aktivnostih – predvsem z vidika preventivnega ravnanja motoriziranih udeležencev v prometu, vendar se je izkazalo, da je takšno napovedovanje akcij v zvezi z meritvami hitrosti izgubilo svoj smisel, upoštevaje kratkotrajni učinek glede siceršnjega ravnanja motoriziranih udeležencev, ko se meritve ne izvajajo. Sprememba datuma izvedbe meritev je bila tokrat pogojena izključno iz organizacijsko-tehničnih razlogov in nima nobene zveze z vašim navajanjem na sklep o »inkasantstvu«. Prav tako si izvajalec meritev pridružuje pravico do spremembe datuma, če ob dogovorjenem datumu ne more izvesti meritev. Sicer pa občinska redarska služba glede na pooblastila, kot jih določa Zakon o občinskem redarstvu, tudi ni dolžna javnosti vnaprej sporočati, kdaj in kje bo izvajala meritve hitrosti. Prav tako so nedvoumna določila glede obveznosti organov glede posredovanja informacij zainteresirani javnosti, kot jih določa Zakon o medijih. Z vidika enakopravne obravnave zato tudi ne more imeti noben medij, četudi se slednji osredotoča na poročanje o lokalnih razmerah, poseben oziroma privilegiran položaj glede dostopa do informacij, s katerimi razpolaga posamezni organ kot zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja. Kot je znano, Občina Kamnik preko uradnega e-naslova (obcina@kamnik.si) zagotavlja vsem zainteresiranim možnost vlaganja raznovrstnih zahtevkov, nanašajočih se na delo občinske uprave in organov občine. Predstavnica Občine Kamnik za stike z javnostmi bo zato tudi v bodoče medijem posredovala relevantne informacije na način, kot slednje določa veljavna zakonodaja.

Prosimo vas, da odgovor objavite v celoti.

Lep pozdrav,
Janja Zorman Macura
Občina Kamnik, podsekretar, vodja kabineta župana