Naslovnica / NOVICE / Anton Kadunc – »Kožlakar« iz Zg. Tuhinja je najbolj skrben lastnik gozda

Anton Kadunc – »Kožlakar« iz Zg. Tuhinja je najbolj skrben lastnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije ob Evropskem tednu gozdov 2015, ki je potekal od 2. do 6. 11. 2015 podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v Sloveniji, po enemu iz vsake od štirinajstih območnih enot Zavoda za gozdove. Podelitev priznanj je bila v četrtek, 5.11.2015, na Pristavi ob gradu Snežnik v občini Loška dolina, ki je sodelovala pri organizaciji prireditve.

Letošnji izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov je bil že sedemnajsti po vrsti, saj prireditev poteka od leta 1999 dalje.

kozlakar 1

Anton Kadunc – “Kožlakar”

V okviru gozdnogospodarskega območja Ljubljana je bil v letošnjem letu izbran Anton Kadunc iz Zgornjega Tuhinja.

Anton Kadunc, po domače »Kožlakar«, je lastnik kmetije v Zgornjem Tuhinju. Posest na sončni strani Menine planine obsega 53,6 ha, gozd se razprostira na 43,9 ha, razdeljenih v 38 parcel. Kmetijo, kjer živi z ženo, tremi otroci in svojo mamo, je prevzel v posest leta 2005. Osrednji dejavnosti kmetijskega gospodarstva sta govedoreja v okviru Kmetijskega okoljskega programa in delo v gozdu, kjer sodelujejo vsi družinski člani. Delo z gozdom in v gozdu skrbno načrtuje na vseh ravneh:.

  • Z rednimi obhodi skrbi za stalno in dobro označenost meja svoje gozdne
  • Aktivno se udeležuje razgrnitev gozdnogojitvenih načrtov, obnovljenega gozdnogospodarskega načrta, z pobudami pa se je odzval tudi ob razgrnitvi obnovljenega načrta za območje.
  • Vsako leto se z svojimi pobudami vključi v izdelavo programa vzdrževanja gozdnih cest.
  • Izbira dreves za posek v tekočem letu je premišljena, prostorska, kvalitetna in količinska odločitev na podlagi odličnega sodelovanja z javno gozdarsko službo povezana z izvedbo negovalnih ali varstvenih del in z dopolnjevanjem sistema gozdnih vlak.
  • Sodelovanje v vseh postopkih je tvorno in dosledno zaradi poglobljene informiranosti z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na gozdni prostor in na delo v gozdu.
  • Samoiniciativna spremljava in vztrajnost pri razpisih v povezavi z pridobivanjem sredstev za povečanje gospodarske vrednosti gozdov – program razvoja podeželja, sta mu omogočili nakup novega sodobnega adaptiranega kmetijskega traktorja za delo v gozdu, s katerim se tudi udeležuje neprofitnih promocij v neposredni okolici.
  • Ko je žledolom v februarju 2014 prizadel njegove gozdove (skupaj je bilo podrtega in poškodovanega drevja 500 m3) je takoj sistematično pristopil do sanacije, ZGS sproti obveščal o poteku del, se posvetoval o ukrepih in morebitni finančni pomoči in tako do danes posekal, izdelal ter prodal ali predelal že več kot 85% poškodovanega drevja.

kozlakar 3

ZGS, KE Kamnik

X