Naslovnica / NOVICE / Bodo svetniki potrdili predlagan investicijski načrt za obnovo sedežnice na Veliki planini?

Bodo svetniki potrdili predlagan investicijski načrt za obnovo sedežnice na Veliki planini?

Na sredini seji Sveta občine Kamnik bodo svetniki obravnavali tudi predlog investicijskega načrta za obnovo sedežnice na Veliki planini. Gre za že tretjo svetniško obravnavo problematike sedežnice v letu dni, saj so svetniki prejšnjega mandata, v začetku letošnjega leta, za zamenjavo sedežnice že namenili 800.000 €, kar naj bi zadoščalo za nakup in postavitev rabljene sedežnice.

Iz načrtov za zamenjavo sedežnice z drugo, nekoliko novejšo, vendar vseeno že rabljeno napravo ni bilo nič, saj jo je zagodel žled, ki je s sesutjem električnega omrežja za nekaj mesecev prekinil obratovanje vseh naprav ter posledično povzročil občuten izpad dohodkov, sredstva, ki so bila namenjena zamenjavi sedežnice, pa so bila, z rebalansom, v pretežni meri porabljena v druge namene, povečini za pokritje izpada dohodkov, sanacijo škode po ujmi, poplačilo neporavnanih obveznosti družbe ter za investicije v okrepčevalnicah Zeleni rob in na spodnji postaji žičnice, tako da je od 800.000 € za sedežnico ostalo namenjenih le še 380.000 €.

Pregled porabe sredstev, ki so bila sprva namenjena za zamenjavo sedežnice

  • 100.000€ za pokritje izpada prihodkov zaradi neobratovanja, posledica naravne ujme,
  • 80.000€ za odpravo škode po ujmi- žled,
  • 190.000€ za poplačilo neporavnanih obveznosti iz l. 2013,
  • 50.000€ za investicije v gostinski dejavnosti, od tega 11.000€ za investicije v Okrepčevalnici Zeleni rob in 39.000€ za investicije v Okrepčevalnici pri žičnici na spodnji postaji nihalke,
  • 380.000€ za izvedbo zamenjave/prenove sedežnice Šimnovec

V zvezi s sedežnico, ki zaradi dotrajanosti oz. inšpekcijske prepovedi obratovanja, ne obratuje že več kot leto dni, so na razpolago tri možnosti, in sicer: obnova stare – obstoječe dvosedežnice, nakup in postavitev rabljene sedežnice, ali nakup nove sedežnice.

Vse tri možnosti so povezane z različnimi stroški, glede na trenutne finančne zmožnosti Občine Kamnik, pa se zdi obnova obstoječe sedežnice, katere datum izdelave datira v leto 1982, in je pred postavitvijo na Veliki planini, obratovala že na Rogli, nekako najbolj dosegljiva možnost, saj naj bi preostanek sredstev, ki so bila že namenjena prenovi sedežnice, nekako ravno zadoščal za obnovo že obstoječe, kar naj bi obratovanje sedežnice podaljšalo še za nekaj časa.

Gre za nekakšno začasno rešitev, s katero bi obdržali, oz. bolje rečeno, za silo pokrpali obstoječe stanje, medtem, ko bo potrebno za dolgoročno rešitev, bodisi najti investitorja, bodisi globoko seči v proračun Občine Kamnik. Težava z obstoječo sedežnico je v tem, da je zastarela in zanjo ni možno zagotavljati originalnih rezervnih delov, kar močno podraži obratovanje, predvsem pa tudi redno vzdrževanje naprave, saj so samo stroški vzdrževanja naprave zaradi poškodb ležajev, osi in gumijastih oblog na kolesih, presegli 20.000 evrov letno.

Da gre zgolj za nekakšno zasilno krpanje obstoječega stanja lahko sklepamo tudi iz podatka, da investicijski načrt predvideva nakup zgolj 130 novih prižem za sedeže (elementov, ki spajajo sedeže s transportno vrvjo), medtem ko ima obstoječa naprava 172 prižem. To najbrž pomeni, da bo imela obnovljena sedežnica, zaradi minimiziranja stroškov (ena sama prižema stane okrog 700 evrov), po vsej verjetnosti, če seveda žičničarji ne nameravajo uporabiti kar starih prižem, precej manjše kapacitete, kot jih je imela pred zaustavitvijo.

Ob vsem skupaj, pa je potrebno opozoriti na še nekaj; V investicijskem načrtu obnove sedežnice je zelo malo pozornosti namenjeno nihalki. To je precej nenavadno, saj vemo, da je sedežnica povsem odvisna od nemotenega delovanja nihalke, zato se nadejamo, da bo kak svetnik, ali svetniška skupina, od vodstva družbe Velika planina d.o.o., v izogib neprijetnim presenečenjem čez leto ali dve, še pred glasovanjem o potrditvi investicijskega načrta prenove sedežnice, zahteval tudi podrobno poročilo o stanju nihalke, predvsem podatke o predvidenih investicijskih vložkih, ki bodo v prihodnjih nekaj letih morda potrebni, da bo nihalka, ter z njo tudi obnovljena sedežnica, nemoteno obratovala.