Naslovnica / Napovedi in obvestila / Brezplačno usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu

Brezplačno usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 “Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu z motorno žago in s traktorjem.

Usposabljanja so namenjena lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.«

 

Na območju Krajevne enote Kamnik je predvideno usposabljanje za varno delo z motorno žago 10. in 11. maja 2018. obakrat z pričetkom ob 8.00.

Vašo morebitno udeležbo potrdite z izpolnjeno prijavnico na ZGS KE Kamnik, ki jo najdete na spletni povezavi :

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/razpisi_prp_2014_2020/index.html z vsemi podrobnimi informacijami in pogoji udeležbe. Izpolnjeno prijavnico posredujte na:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
KE Kamnik
Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik
T: 01 83 91 946 | M: 041 657 267
miha.zabret@zgs.si

Usposabljanje poteka 2 delovna dneva

Prvi dan (kabinetni del)

 • osebna delovna oprema za delo v gozdu
 • tehnike dela z motorno žago
 • sečnja v nevarnih razmerah
 • motorna žaga in njeno vzdrževanje
 • praktični del (poligon):
 • vzdrževanje motorne žage,
 • osnove varne sečnje

Drugi dan (terenski del):

 • sečnja drevesa v gozdu.

Obvezna oprema udeleženca tečaja (za oba dneva);

 • pisalo,
 • izpravna motorna žaga,
 • zaščitne hlače s protivrezno zaščito,
 • rokavice,
 • gozdarska čelada z glušniki in zaščitno mrežico.

 

Zavod za gozdove Slovenije
Krajevna enota Kamnik