Naslovnica / NOVICE / Cenejši vrtec in jasnejša pravila sprejema otrok

Cenejši vrtec in jasnejša pravila sprejema otrok

Občinska uprava Občine Kamnik predlaga spremembo cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik oziroma znižanje cen storitev ter spremembo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

S predlogom spremembe cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik želijo doseči čim racionalnejšo porabo proračunskih sredstev, predlog sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik, pa naj ne bi predstavljal dodatnih obremenitev proračuna, ampak naj bi pomenil celo prihranek v višini cca. 180.000 € na letni ravni.

Najpomembnejši razlog za spremembe cen programov za predšolsko vzgojo predstavlja varčevalna politika pri plačah v javnem sektorju, ki vpliva tudi na cene programov, Zakon o vrtcih pa predvideva, da se pri določitvi cene programov upošteva ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu javnega vrtca.

Vrtec Antona Medveda Kamnik je po zaključnem poročilu na dan 31. 12. 2013 izkazoval presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 151.637,05 €, ki je bil skoraj v celoti namenjen sanaciji strehe na enoti Tinkara, presežek dohodkov nad odhodki, pa so v vrtcu Antona Medveda imeli tudi v lanskem letu.

nizje-cene-vrtca

Vir tabele: Gradivo za 4. sejo občinskega sveta Občine Kamnik.

Po tokratnem predlogu se cene za programe predšolske vzgoje za občino Kamnik znižujejo. Razlika je v tem, da se ukinja osnova za starše. Tako bo osnova za plačilo staršev odslej enaka predlagani ceni programov.

Predvidenega znižanja cen storitev predšolske vzgoje starši, katerih otroci obiskujejo vrtec, ne bodo občutili, bo pa s predlagano spremembo precej prihranila Občina Kamnik.

Razen predlagane spremembe cen, pa se obetajo tudi manjše spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, s čimer naj bi se doseglo jasnejšo opredelitev načina sprejema otrok v vrtec.

Ob zadnjem pregledu postopkov sprejema otrok v vrtce je bilo ugotovljeno, da je potrebno pravilnik dopolniti predvsem zaradi tega, ker je prihajalo do precejšnjega neskladja med prostimi mesti v posameznih enotah in željami staršev. Zato naj bi se s spremenjenim pravilnikom staršem jasneje sporočilo, v kakšnem primeru za odklonjeni vrtec oziroma enoto vrtca, za katerega velja Centralni čakalni seznam, otrok do konca šolskega leta ne more dobiti nove ponudbe.

Predloge občinske uprave bo obravnaval Svet občine Kamnik na seji, ki bo 4. februarja 2015.