Naslovnica / NOVICE / COVID-19: Opozorilo Zdravstvenega doma Kamnik

COVID-19: Opozorilo Zdravstvenega doma Kamnik

V Občini Kamnik se število potrjenih primerov bistveno ne zmanjšuje, tudi odstotek pozitivnih brisov večinoma presega 50%.  Imamo tudi vedno več primerov bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in med njimi so tudi bolniki na respiratorju.

V tabeli so podatki bolnikov, ki smo jim v nov 2020 odvzeli bris nazofarinksa (nosno žrelnega prostora) na COVID.
Pri delu na terenu večkrat opažamo neustrezno rabo mask pod nosom ali celo pod brado, ki ne zagotavlja nikakršne zaščite. Prav tako enoslojne maske iz blaga niso ustrezne. V prostorih z več zaposlenimi predlagamo uporabo vsaj kirurških mask.
V tabeli so statistični podatki brisov, odvzetih v ZD Kamnik oz. našem drive-inu in vključujejo vse obravnavane bolnike, ne glede na kraj njihovega prebivališča.
Podatke je pripravila COVID koordinatorka ZD Kamnik Judita Trunk
Zdravstveni dom Kamnik

1. 11. 32 21 65,63%
2. 11. 71 38 53,52%
3. 11. 76 45 59,21%
4. 11. 50 29 58,00%
5. 11. 78 36 46,15%
6. 11. 65 30 46,15%
7. 11. 28 17 60,71%
8. 11. 29 13 44,83%
9. 11. 70 39 55,71%
10. 11. 58 33 56,90%
11. 11. 60 33 55,00%
12. 11. 55 26 47,27%
13. 11. 50 22 44,00%
14. 11. 28 9 32,14%
15.11. 20 12 60,00%
16.11. 48 23 47,92%
17.11. 57 23 40,35%
18.11. 52 29 55,77%
19.11. 46 21 45,65%
20.11. 47 26 55,32%
21.11. 26 17 65,38%
22.11. 22 13 59,09%
23.11. 67 30 44,78%