Naslovnica / NOVICE / Danes bo 6. redna seja Sveta Občine Kamnik

Danes bo 6. redna seja Sveta Občine Kamnik

Danes popoldan se bodo, na svoji 6. redni seji, znova sestali svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Kamnik.

Dnevni red obsega 10. točk, sejalke in sejalci, pa se bodo na seji seznanili s stanjem javne varnosti, letnimi poročili kamniških javnih zavodov, potrdili preimenovanje matične knjižnice, se pozabavali statutom in sistematizacijo delovnih mest Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, se seznanili s tem koliko bodo dobili povrnjeno za volilne kampanje, spremenili komunalni prispevek ter po hitrem postopku obdelali še zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

O zabavnem dogajanju s seje, pa bomo sproti poročali tudi na naši spletni strani.

 

D N E V N I  R E D

  1. Vprašanja in pobude
  2. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2014
  3. Letna poročila javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2014
  4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – druga obravnava
  5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« – skrajšani postopek
  6. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik
  7. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
  8. Seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2014 v občini Kamnik in predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014
  9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik – skrajšani postopek
  10. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 – hitri postopek

S klikom na točko dnevnega reda si lahko ogledate tudi gradivo.