Naslovnica / NOVICE / Denar za kanalizacijo in vodovod bo!

Denar za kanalizacijo in vodovod bo!

Popoldan se je Svet občine Kamnik sestal na svoji 1. izredni seji, ki je bila v celoti posvečena pridobitvi t.i. kohezijskih sredstev.

Seja je, po pričakovanjih, potekala hitro in brez posebnosti, svetniki in svetnice pa so potrdili in sprejeli spremembe trojice investicijskih programov, ki se na nanašajo na nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, izgradnjo kanalizacijskega sistema ter oskrbe s pitno vodo.

Po dolgoletnih prizadevanjih je Občina Kamnik v letošnjem avgustu od vlade vendarle dobila potrditev o prejemu kohezijskih oz. nepovratnih sredstev, ki bodo omogočila izgradnjo kanalizacijskega in obnovo vodovodnega sistema v občini.

S potrditvijo in sprejemom noveliranih investicijskih programov je izpolnjen še zadnji pogoj, da vodstvo občine z državo podpiše pogodbo in pridobi sredstva ter s polno paro dokonča zastavljene projekte.

izredna seja

Kot že rečeno je seja, ki je bila končana v slabi uri, potekala brez posebnosti in domala brez razprave, le nekaj svetnikov in svetnic iz različnih svetniških skupin, ki znajo biti do dela občinske uprave tudi precej kritični, je izreklo kar precej pohval na račun župana in ekipe, ki je s svojo vztrajnostjo in prizadevnostjo omogočila, da bo se bo v prihodnjih letih na Kamniško, za potrebe komunalne infrastrukture, prililo skoraj 17 milijonov evrov.

X