Naslovnica / NOVICE / Divji petelin na Kamniškem

Divji petelin na Kamniškem

V začetku oktobra sta se dva kamniška gozdarja in vodja lovišča s posebnim namenom Kozorog pridružila kolegom z Jezerskega, Nazarij in Koroške predstavnikom Zavoda za varstvo narave RS na skupni delavnici: »Priprava predlogov izvedbenih ukrepov za divjega petelina na projektnem območju Kamniško-Savinjske Alpe & Grintovci« nad Ljubnim v Savinjski dolini

Osrednja osebnost pogovora in kasnejše razprave je bila zmeraj bolj skrivnostna prostoživeča gozdna kura – Divjo petelin (Tetrao urogallus).

Na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci projekta LIFE-IP NATURA.SI poteka monitoring stanja vrst in habitatnih tipov ter analiza popisa izbranih vrst. Ena ključnih je divji petelin. Cilj projekta je poleg popisov rastišč, ocene velikosti populacije in dopolnitve con tudi izvedba ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitata vrste. Popis divjega petelina je potekal v aprilu in maju 2020.

Zavod za gozdove Slovenije, ki je eden od 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, je v sodelovanju z Loviščem s posebnim namenom Kozorog izvedel monitoring divjega petelina in enega od njih za več kot eno leto opremil s telemetričnim oddajnikom.

Analiza monitoringa je pokazala naslednje:
 • 70 % od vseh aktivnih rastišč se nahaja v GGE Črna in Luče;
 • z nadmorsko višino narašča delež aktivnih rastišč; 76 % se jih nahaja v pasovih 1200–1400 in 1400–1600 m nad. v.;
 • z nadmorsko višino narašča tudi št. mravljišč;
 • največji delež aktivnih rastišč je na območjih, kjer je pokrovnost z borovnico v razredu do 25 %, v razredu 0 % je tudi kar 30 % aktivnih rastišč. Iz tega izhaja bodisi da popisi niso bili izvedeni natančno bodisi da pokrovnost z borovnico ni ključen dejavnik habitata divjega petelina;
 • kar 44 % pevskih dreves smreka;
 • v popisu so bile največkrat izpostavljene naslednje motnje/grožnje:
  1. vožnja z motornimi vozili
  2. planinske poti,
  3. pohodniki,
  4. sečnja in spravilo v času rastitve.

Nekaj splošnih informacij o projektu si je možno ogledati tukaj:

Kamniški gozdarji in lovci ZGS