Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Družba Velika planina je prejela bonitetno oceno odličnosti AAA

Družba Velika planina je prejela bonitetno oceno odličnosti AAA

Analitična hiša Bisnode, največja partnerska družba bonitetne hiše Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti. Velika planina, d. o. o., po analizah za leto 2017 spada med 6,8 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji in se tako uvršča v najvišji razred AAA.

Velika planina je v letu 2016 kot tudi v letu 2017 poslovala z dobičkom. V letu 2017 smo zabeležili 32-odstotno rast poslovnih prihodkov, saj je družba dosegla kar 1.345.008 evrov prihodka. Od leta 2016 podjetje ustvarja dobiček iz rednega poslovanja in čisti dobiček, česar mu v obdobju 20 let pred letom 2016, za katero so podatki razpoložljivi, še ni uspelo. Vsi dobri rezultati, ki jih družba dosega, pa so pripomogli tudi k prejetju certifikat bonitetne ocene odličnosti.

Velika planina, d. o. o., se po analizah za leto 2017 uvršča med 6,8 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter tako spada v najvišji razred AAA. V Sloveniji je v letu 2017 med vsemi 167.703 registriranimi podjetji bonitetno odličnost doseglo zgolj 11.440 podjetij.

Analitična hiša Bisnode, največja partnerska družba bonitetne hiše Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij. Ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 18 evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Bonitetna ocena odličnosti temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih. Sestavni del ocene so tudi ocene plačilne sposobnosti, kreditne sposobnosti, zadolženosti, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Podjetje z oceno odličnosti predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, kot so dobavitelji, kupci, zavarovalnice, banke in drugi partnerji.