Naslovnica / NOVICE / Dupličani obeležili krajevni praznik in 600 let prve omembe kraja

Dupličani obeležili krajevni praznik in 600 let prve omembe kraja

V soboto, 13. junija 2015, so prebivalci krajevne skupnosti Duplica, obeležili krajevni praznik in 600-letnico prve omembe svojega kraja.

Na prireditvi ob častitljivem jubileju kraja, katerega ime naj bi izhajalo iz stare besede za votlino – dupa, je prisotne najprej nagovoril predsednik KS Duplica France Svetelj, ki je v svojem govoru nanizal nekaj podatkov o preteklosti in sedanjosti kraja in krajevne skupnosti, ki je, vsaj po številu tamkaj živečih prebivalcev, večja od marsikatere slovenske občine.

duplica 600 let 1

Duplica, ki jo je v zadnjih dvesto letih najbolj zaznamovala lesna industrija, je bila prvič omenjena v listini iz petnajstega stoletja, 23. marec 1415, s katero je avstrijski nadvojvoda Ernest Železni dal v upravljanje razne fevde, tudi kmetiji na Duplici (Dewplitcz).

Duplica je od pretežno kmetijskega naselja (leta 1868 je bilo na Duplici in Bakovniku skupaj 19 kmetij), koncem 18. stoletja z izgradnjo Krulovčevega mlina ter Okornovega mlina in žage, še posebej v začetku prejšnjega stoletja z ustanovitvijo Bahovčeve parketarne, začela preraščati v industrijsko naselje. Najmočneje je na razvoj Duplice vplivala Remčeva tovarna upognjenega pohištva in kasnejši Stol, v katerem je bilo v 80 letih prejšnjega stoletja zaposlenih do 1700 delavcev.

duplica 600 let 46

Več o zgodovini Duplice si je bilo moč ogledati tudi na razstavi Duplica skozi čas, ki so jo ob tej priložnosti pripravili v prostorih KS Duplica, katere predsednik France Svetelj se je v nagovoru posvetil tudi sedanjosti, saj se v KS Duplica, kljub temu, da gre za eno izmed najbolje urejenih KS v občini, še vedno srečujejo z nekaterimi problemi, na katere so v anketi opozorili tudi občani, med težavami, pa prevladujejo predvsem prometne zagate, pomanjkanje prostorov za potrebe krajanov in društev, ureditev železniške postaje ter zbiranje odpadkov in urejanja okolja.

France Svetelj je poudaril, da se Svet KS Duplica zaveda, da dobršen del zagat in težav lahko rešijo krajani sami, največ z zgolj nekaj dobre volje in medsebojnega sodelovanja vseh krajanov, predvsem na področju urejanja in varovanja okolja in prometne varnosti.

V Krajevni skupnosti delujejo različna društva in skupine, med drugim tudi dnevni center za starejše občane, v okviru katerega, v sodelovanju z Zavodom Oreli, pripravljajo tudi različna predavanja in dejavnosti, ne gre pa pozabiti tudi na PGD Duplica, ki je prejšnji mesec praznovalo 90-letnico svojega delovanja.

Težave s prostorsko stisko pri delu KS, pa se utegnejo že v kratkem izboljšati, saj v sodelovanju z občino Kamnik, zaključujejo postopek nakupa prostorov bivše knjižnice, tako da bodo lahko krajanom že jeseni omogočili nekoliko večje prostore za različne dejavnosti.

duplica 600 let 13

Svet KS je v letošnjem jubilejnem letu ob 600-letnici omembe Duplica razpisal tudi literarni in likovni natečaj z naslovom Duplica naša krajevna skupnost, na katerega so lepo odzvali in sodelovali učenke in učenci OŠ Marije Vere s svojimi mentorji, ki so na natečaj poslali 14 literarnih in 10 likovnih del, med katerimi so najboljša nagradili s priznanji in knjižnimi nagradami, ki sta jih nagrajencem podelila podpredsednica Sveta KS Duplica Helena Križnik in župan Marjan Šarec, nekdanji učenec OŠ Marije Vere, ki je v nadaljevanju tudi nagovoril in pozdravil vse prisotne, jim čestital ob lepem jubileju in prazniku njihovega kraja ter jim zaželel še nadaljnje lepo praznovanje.

duplica 600 let 4

 

Praznovanje praznika Krajevne skupnosti Duplica so s svojimi nastopi popestrili otroci Vrtca Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna, učenke in učenci OŠ Marije vere, Trio Kamniški grad, Vokalna skupina Veronike, Fantje treh vasi ter ljudske pevke Predice.

duplica 600 let 19

duplica 600 let 22

Ljudske pevke Predice

Ljudske pevke Predice

duplica 600 let 43

Vokalna skupina Veronike

Fantje treh vasi

Fantje treh vasi

Po končanem kulturnem programu se je praznovanje nadaljevalo ogledom priložnostne razstave »Duplica skozi čas«, slik in kiparskih izdelkov prostovoljk KS Duplica, ki so nastali v sodelovanju z zavodom Oreli, ter z balinarskim in šahovskim turnirjem.