Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Ekspresno izvedena 2. redna seja Sveta občine Kamnik

Ekspresno izvedena 2. redna seja Sveta občine Kamnik

2. redna seja Sveta občine Kamnik, ki se je začela v sejni dvorani Občine Kamnik ob 16. uri, se je končala v slabe pol ure.

Svetniki so, brez razprave in kot po tekočem traku, potrdili predloge za

druga seja sveta obcine 2

imenovanje za imenovanje članov odborov in komisij Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter dveh delovnih teles, ki jih je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kar ni nič nenavadnega, če vemo, da so vsa mesta in funkcije že v naprej politično dogovorjena in razdeljena

Svetniki so potrdili tudi Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik.

Seja je bila končana ob 16:28.