Naslovnica / NOVICE / Evropska nagrada za Vrtec Antona Medveda

Evropska nagrada za Vrtec Antona Medveda

Vrtec Antona Medveda Kamnik, Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Biotehniški center Naklo so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo letos drugič podeljuje Evropska komisija.

Njen namen je proslaviti dosežke učiteljev in šol, promovirati inovativne prakse učenja in poučevanja ter izpostaviti pomen programa Erasmus+ pri povezovanju učiteljev iz vse Evrope.

22. septembra je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino, in šport, Marija Gabriel, najavila letošnje prestižne nagrajence. Teh je letos 98 iz vse Evrope, med njimi pa so tudi štiri slovenske izobraževalne institucije.

Predstavniki nagrajenih institucij bodo letos oktobra odpotovali v Bruselj, kjer se bodo zbrali na slavnostni podelitvi nagrad, čas pa bodo izkoristili tudi za druženje in izmenjavo odličnih pedagoških praks.

Evropska nagrada za inovativno poučevanje pomeni pomembno potrditev vsem sodelujočim v nagrajenih projektih, saj so s svojim delom izjemno prispevali k ustvarjanju sodobnih – kreativnih, vključujočih in trajnostnih – učnih okolij. Nagrada je tudi priznanje za odlične pedagoške prakse, ki se kažejo v okviru projektov Erasmus+ in ki se odražajo tudi v rednem pedagoškem delu na vseh ravneh izobraževanja v slovenskem izobraževalnem prostoru.

Vrtec Antona Medveda Kamnik – projekt With open arms

V Vrtcu Antona Medveda dajejo velik poudarek dejavnostim v naravnem učnem okolju in že več kot desetletje aktivno prenašajo dejavnosti iz igralnice v naravno učno okolje – gozd. V nagrajenem projektu so želeli svoje znanje na tem področju še poglobiti ter primerjati in izmenjati izkušnje s področja gozdne pedagogike in drugih alternativnih pedagoških metod, ki jih bodo lahko uporabljali pri svojem delu. Pri tem so se posebej osredotočili na otroke iz skupin z manj priložnostmi (npr. priseljeni otroci, otroci iz socialno šibkejših okolij) in prakse, ki bi lahko takšnim otrokom olajšale vključitev v vrtec. Projekt je bil močno podprt s strani vodstva organizacije, učitelji pa so prinešeno znanje iz mobilnosti v tujini delili s celotnim kolektivom in tudi okoliškimi vrtci. S projektom so tako vsi zaposleni okrepili svoje strokovne kompetence, predvsem za delo z otroci iz skupin z manj priložnostmi, in osvojili nove metode, ki jih lahko uporabljajo vsakodnevno v kreativnem zunanjem učnem okolju.