Naslovnica / Črna kronika / Gasilci znova gasili smeti v nekdanji smodnišnici

Gasilci znova gasili smeti v nekdanji smodnišnici

Včeraj zvečer so morali kamniški gasilci znova posredovati na območju nekdanje smodnišnice, kjer so goreli gradbeni odpadki.

Nekaj pred pod deseto zvečer so gasilci PGD Kamnik prejeli obvestilo, da ob enem izmed objektov na območju znotraj nekdanje smodnišnice nenadzorovano gorijo smeti oz. odpadni gradbeni material. Požar, ki je zajel okrog 25 kvadratnih metrov površine so gasilci pogasil.

Zaradi nevestnega in nedovoljenega požiganja smeti in gradbenih odpadkov so gasilci na omenjenem območju morali posredovati že večkrat, nazadnje le par dni nazaj.

Zelo visoke kazni za požiganje odpadkov

Naj ob tem dodamo pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor, da je vse odpadke – brez izjeme – prepovedano kuriti. Ob upoštevanju Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju se lahko kurijo zgolj slama in drugi naravni nenevarni materiali rastlinskega izvora, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu in se uporabljajo pri kmetovanju ali v gozdarstvu.

Če občani zaznajo kurjenje odpadkov v naravnem okolju, naj o tem obvestijo Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (požarna inšpekcija) ali  občinski inšpektorat, pokličejo pa lahko tudi Regijski center za obveščanje (številka 112) ali policijo, ki bosta o dogodku obvestila vse pristojne za ukrepanje.

Predpisi s področja ravnanja z odpadki določajo, da je potrebno odpadke obdelati. To pomeni, da jih je treba predelati, ziste, ki jih ni mogoče predelati, pa je potrebno odstraniti na način, da je zagotovljeno varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja. Njihovo obdelavo mora zagotoviti izvirni povzročitelj (oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov) ali drug imetnik tako, da jih sam obdela (če ima za to okoljevarstveno dovoljenje), ali odda zbiralcu ali izvajalcu predelave/odstranjevanja, nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju.

Pravna oseba, ki je imetnik odpadkov se kaznuje z globo 10.000 do 30.000 eur, odgovorna oseba te pravne osebe pa z globo od 2.000 do 4.100 eur, če odpadke pusti v naravnem okolju, jih odvrže ali z njimi nenadzorovano ravna (npr. jih kuri). Fizična oseba se za tak prekršek ksaznuje z globo od 2.000 do 5.000 eur.