Naslovnica / Napovedi in obvestila / Gozdovi gozdnogospodarske enote Kamnik v prihodnjem desetletju

Gozdovi gozdnogospodarske enote Kamnik v prihodnjem desetletju

Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020 – 2029)

Lastnike gozdov in zainteresirano javnost obveščamo, da si lahko v teh dneh ogledajo osnutek načrta, se o njem informirajo ter podajo mnenja in pripombe.

Zaradi razmer povezanih s Covid-19 priporočamo, da si načrt ogledate na navedeni spletni strani enotneGA spletiščA državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave), kjer si bo moč ogledati vsa gradiva načrta.

Javna razgrnitev se izvede v prostorih ZGS, na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, v Kamniku od 24.10.2020 do vključno 6.11.2020 in sicer v rednem delovnem času.

Sklep o javni razgrnitvi s pojasnili o izvedbi javne obravnave je objavljen na e-naslovu

https://www.gov.si/teme/gozdnogospodarsko-nacrtovanje/.

Klasična javna obravnava ne bo izvedena.

Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka GGN GGE Kamnik (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov andrej.jeklar@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).

Kamniški gozdarji ZGS