Naslovnica / NOVICE / Gradbeni inšpektorat je izdal odločbo za odstranitev razgledne ploščadi na Starem gradu

Gradbeni inšpektorat je izdal odločbo za odstranitev razgledne ploščadi na Starem gradu

Gradbena inšpekcija je investitorju razgledne ploščadi na Starem gradu marca izdala inšpekcijsko odločbo, v kateri je navedeno, da mora do 20. 12. 2021 na svoje stroške odstraniti razgledno ploščad  ter vzpostaviti prejšnjo stanje, saj naj bi bila gradnja, ker po inšpekcijskih ugotovitvah (skupaj z varovalno ograjo) za 61 centimetrov presega dovoljeno višino, izvedena brez ustreznega gradbenega dovoljenja.

Atraktivni razgledni ploščadi na Starem gradu nad Kamnikom, ki je sicer že nekaj časa zgrajena, vendar še ni bila odprta za javnost, grozi, da jo bo potrebno podreti še pred njenim odprtjem, saj je gradbena inšpekcija investitorju, podjetju AVTO DOM In, d.o.o. , 17. 3. 2021 izdala inšpekcijsko odločbo, da mora razgledno ploščad na lastne stroške odstraniti do 20. 12. 2021.

Po pojasnilih gradbene inšpekcije naj bi bila razgledna ploščad na Starem gradu sporna zaradi dveh stvari, in sicer:

  • ker po zakonodaji, ki je veljala v času začetka gradnje, skupaj z ograjo za 61 centimetrov presega dovoljeno višino (411 namesto 350 cm),
  • ker se po zdaj veljavni Uredbi o razvrščanju objektov razgledna ploščad na zahodnem delu, ki se nahaja nad prepadom, uvršča med zahtevne objekte (najnižja točka konstrukcije je več kot 5 metrov nad terenom).

Pomembno je tudi, da se investitor in gradbena inšpekcija ne moreta dogovoriti niti glede dejanskega datuma začetka gradnje, kar ni nezanemarljivo, saj se je v času, ko se je gradnja razgledne ploščadi na Starem gradu že začela, spremenila gradbena zakonodaja.

Gradbena inšpekcija se pri svojih ugotovitvah namreč opira na zgolj na ortofoto posnetke iz 29. 4. 2018, na katerih začetek del še ni viden oz. opazen, ter na posnetke z dne 28. 8. 2018, na katerih je gradnjo že moč opaziti, pri čemer ne gre spregledati dejstva, da je med obema posnetkoma velika, štirimesečna vrzel.

Na drugi strani investitor, tudi z izjavami in navedbami prič dokazuje, da se je razgledna ploščad začela graditi že spomladi, v mesecu aprilu oz. maju 2018, se pravi še pred 1. 7. 2018, kar je pomembno predvsem zaradi tega, ker je od začetka del odvisno, ali pravila za gradnjo razgledne ploščadi veljajo po stari, ali po novi zakonodaji.

Kakorkoli že, za lažje razumevanje celotne zgodbe in morebitne nadaljnje usode razgledne ploščadi na Starem gradu je dobro vedeti, da je investitor razgledne ploščadi, katere postavitev naj bi stala okoli 300.000 evrov, pri Upravni enoti Kamnik še pred pričetkom gradnje (3. 10. 2017) ter skladno s takrat veljavno gradbeno zakonodajo, vložil vlogo za gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta z grafičnimi prilogami. Le-tej je obenem priložil še vrsto druge dokumentacije; sklep ARSA, soglasje Zavoda za gozdove, odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dopis Ministrstva za okolje in prostor, ki pa jo je, ker tovrsten objekt gradbenega dovoljenja ni potreboval, UE Kamnik zavrgla.

To so nam, v odgovoru na naša vprašanja, pojasnili in potrdili tudi na gradbenem inšpektoratu, kjer so v odgovoru med drugim zapisali: »Iz pregleda dokumentov za gradnjo tega objekta je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da je vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je s sklepom zavrgla Upravna enota Kamnik 1. 11. 2017, ker za objekt, kakršen je bil predstavljen v zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, po tedaj veljavni zakonodaji, le tega ni bilo potrebno pridobiti.«

Vse to kaže, da investitor za gradnjo razgledne ploščadi, po takrat veljavni gradbeni zakonodaji, dejansko ni potreboval gradbenega dovoljenja in je gradnjo, z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji ter v dobri veri, začel in izpeljal v skladu z vsemi pravili, vendar se je, kot kažejo ugotovitve gradbenega inšpektorata, nekoliko zataknilo oz. zakompliciralo med samo gradnjo objekta.

Inšpekcijski pregled je namreč pokazal, da pri zadnjem, zahodnem opornem stebru razgledne ploščadi prijaha do razlike med projektno dokumentacijo in dejanskim stanjem, saj je bilo ugotovljeno, da je razgledna ploščad na omenjenem mestu – skupaj z 96 cm visoko varovalno ograjo – namesto predvidenih 3,45 m, visoka 4,11 m oziroma, da za 61 centimetrov presega (po stari zakonodaji) dovoljeno višino 3,5 m.

Bržkone omenjenega razhajanja, razen inšpektorja, ki so ga na Stari grad najbrž vabile različne »dobronamerne« prijave, ne bi opazil še tako pozoren in ostrook opazovalec, četudi bi z razgledne ploščadi zlahka opazil kako drugo kamniško črno gradnjo ali gradbeno neskladje. Ampak zakon je zakon, centimetri so centimetri in inšpektorji, ki vestno in natančno ter po enakih vatlih za vse, zgolj opravljajo svoje delo, so ga dolžni spoštovati. Nenazadnje to od njih, ne le pričakujemo, ampak tudi zahtevamo, mar ne?

Zaradi ugotovljenih neskladij je gradbeni inšpektorat investitorju zato naložil, da razgledno ploščad s Starega gradu odstrani do konca letošnjega leta, če pa se bomo morali Kamničani od razgledne ploščadi na Starem gradu res posloviti, še preden smo jo mogli sploh obiskati, pa bo pokazal čas.

V veliki meri je to odvisno tudi od Občine Kamnik, kajti kljub inšpekcijski odločbi, ki sicer zaukazuje odstranitev razgledne ploščadi, razgledna ploščad vendarle ni še povsem izgubljena. Obstaja namreč možnost, da inšpekcijsko ugotovljena neskladja investitor odpravi z pridobitvijo (novega) gradbenega dovoljenja, ki pa ga lahko dobi le v primeru, če Občina Kamnik ustrezno spremeni Občinski prostorski načrt.

Spremembe le-tega so namreč v teku, glede na to, da je Občina Kamnik postavitvi razgledne ploščadi na Starem gradu, ob kateri bi bil urejen tudi paviljon v z interaktivnim prikazom Starega gradu in zgodovine Kamnika, podpira že od samega začetka, pa upamo na najboljše.