Naslovnica / NOVICE / Gradnja nove OŠ Frana Albrehta se nadaljuje
Vir grafike: Občina Kamnik

Gradnja nove OŠ Frana Albrehta se nadaljuje

Občina Kamnik je sporočila, da se gradnja OŠ Frana Albrehta ponovno nadaljuje, v sporočilu za javnost pa navaja, da so bili z rezultati pogajanj in usklajevanj včeraj seznanjeni (zgolj) vodje svetniških skupin. Po mnenju župana izredna seja, ki jo je zahtevalo 10. občinskih svetnikov in svetnic, ni potrebna, saj je točka dnevnega reda na omenjeno tematika uvrščena na redno oktobrsko sejo Občinskega sveta.

V sporočilu za javnost, ki smo ga prejeli danes, je Občina Kamnik zapisala:

“Po tem, ko je izvajalec Kolektor Koling, d. o. o. poslal zahtevek za povišanje cen, skladno s 656. členom veljavnega Obligacijskega zakonika, Občina Kamnik na to ni pristala. Zakonik namreč določa, da je izvajalec upravičen zahtevati spremembo cene, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot deset odstotkov višja, pri čemer lahko izvajalec zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov, razen, če so se cene za elemente zvišale potem, ko je prišel v zamudo. Občina Kamnik se dobro zaveda, da so se cene gradbenih materialov v zadnjih nekaj mesecih bistveno podražile, a vendarle je treba poudariti, da smo zavezani gospodarno ravnati s proračunskim denarjem, poleg tega pa delovati v skladu z zakonom. Že pred poletjem so se tudi druge občine soočale s podobnimi zahtevki, pri čemer večina takrat k podpisovanju aneksov še ni pristopila. Razlog je, da so zadeve precej nedorečene, država pa vse do danes še ni sprejela dopolnitev zakonodaje, s katerimi bi razjasnila tovrstne primere (predvsem imamo v mislih povezavo med Zakonom o javnem naročanju in že omenjenim določilom Obligacijskega zakonika) in javnim naročnikom olajšala postopke. Ko se je izvajalec odločil za to, da z gradnjo preneha, je bil na nepravilnost tega dejanja opozorjen tako s strani nadzora kot tudi s strani naročnika, torej Občine Kamnik. Ker nismo pristali na povišanje, kot je bilo izraženo s strani izvajalca gradnje, smo z izvajalci začeli z intenzivnimi pogajanji, saj je bil naš cilj, da bo šola zgrajena do prihodnjega šolskega leta. Glede na to, da smo za izgradnjo nove osnovne šole pridobili tudi sofinancerska sredstva, smo se pred sklenitvijo aneksa z izvajalcem morali najprej posvetovati z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V stik smo stopili tudi z nekaterimi drugimi občinami, kako so ravnale v takih primerih oziroma kakšen način dokazovanja povišanj cene so izbrale, pa vendar jasnega odgovora nismo prejeli ne s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in drugih vprašanih.

Vodje svetniških skupin Občinskega sveta Občine Kamnik so bile včeraj obveščene o rezultatih pogajanj in usklajevanj, in sicer o tem, da smo se dogovorili za metodo obračunavanja povišanj in za rok izgradnje. Naš skupni cilj pa je, da bo šola zgrajena do naslednjega šolskega leta. Glede povišanj ne moremo govoriti konkretno, ker ne vemo kam se bodo cene gibale, cene so odvisne tudi od vsakokratnih mesečnih situacij, argumentov in dokazil izvajalca glede posameznih postavk v zahtevkih, ki jih bodo pregledali gradbeni nadzor, super nadzor in naročnik – Občina Kamnik, za enkrat pa Občina Kamnik ni potrdila še nobenega zahtevka za povišanje cen. 10 svetnic in svetnikov je res podalo predlog za izredno sejo Občinskega sveta, vendar je župan že pred tem uvrstil točko seznanitve s potekom gradnje OŠ Frana Albrehta na redno oktobrsko sejo Občinskega sveta, zato posebna seja na omenjeno tematiko ni potrebna. Občinske svetnice in svetniki si bodo v kratkem tudi ogledali gradbišče.

Gradbišče nove osnovne šole Frana Albrehta torej teče dalje, za vsa vprašanja, vezana na zaustavitev gradnje, pa se boste morali obrniti tudi na izvajalca Kolektor Koling, d. o. o., ki bo moral namerno zaustavitev in zmanjšano intenzivnost gradnje tudi nadoknaditi.

Naš skupni cilj je bil, da se dogovor uskladi in sklene čim prej ter se nadaljuje z gradnjo še kako potrebne Osnovne šole Frana Albrehta, ki jo Kamnik čaka že 15 let.”

Ker pričakujemo, da bosta Občina Kamnik in župan Matej Slapar z rezultati pogajanj in uskajevanj seznanila tudi širšo javnost, smo Občino Kamnik zaprosili tudi za omenjeno gradivo.