Naslovnica / NOVICE / Inšpektorat RS za delo ni ugotovil nepravilnosti v postopku izbire direktorja

Inšpektorat RS za delo ni ugotovil nepravilnosti v postopku izbire direktorja

Svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik je na današnji seji za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik imenoval dr. Tomaža Simetingerja, ki je od septembra dalje že opravljal funkcijo vršilca dolžnosti. Člani sveta so se seznanili z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora nad postopkom imenovanja direktorja Zavoda. Seje se je udeležil tudi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je članom sveta predstavil svoje videnje področij, na katerih deluje Zavod, ter prisluhnil  njihovim idejam.

Člani sveta Zavoda so dr. Tomaža Simetingerja kot primernega kandidata izbrali 7. decembra, 9. januarja pa so soglasje k imenovanju dali tudi člani Občinskega sveta Občine Kamnik. Današnje imenovanje je zadnji korak v postopku, dr. Tomaž Simetinger pa bo vodenje Zavoda s polnimi pooblastili prevzel 1. februarja 2019.

Dr. Tomaž Simetinger se je Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pridružil v začetku leta 2017 kot vodja oddelka kulture. Po izobrazbi je etnolog in kulturni antropolog. Med drugim je član Alumni kluba Univerze v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Letos je tudi prejemnik zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in sicer za svoje strokovno delo na področju folklorne dejavnosti.

Člani sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so se tudi seznanili, da je Inšpektorat Republike Slovenije za delo uvedel nadzor nad postopkom imenovanja direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in da kršitev zakonodaje v postopku ni bilo ugotoviti. Zato je postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen.

Dr. Tomaž Simetinger je predstavil tudi decembrske prireditve v sklopu Pravljični Kamnik in novo sistemizacijo Zavoda za turizma, športa in kulturo Kamnik, ki je potrebna zaradi spremembe na področju sistema plač v javnem sektorju.

Samo Trtnik, ZTŠK Kamnik