Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Inšpektorji toplarja v Eko resortu ne bodo rušili vsaj pet let

Inšpektorji toplarja v Eko resortu ne bodo rušili vsaj pet let

Iz družbe Palmieri d.o.o., ki je v Godiču zgradilo Eko resort, so nam v vednost poslali sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, s katero je omenjeni inšpektorat ugodil predlogu družbe, da se rušenje oz. izvršba izrečenih inšpekcijskih ukrepov, ki se nanašajo na tamkajšnji toplar, odloži do uveljavitve prostorskega akta oz. za dobo največ petih let od datuma vročitve sklepa.

Družba Palmieri d.o.o., ki bi morala, skladno s pravnomočno odločbo inšpektorja, toplar v katerem se opravlja gostinska dejavnost, pod in v njem pa se odvijajo tudi številne prireditve, sicer že odstraniti na svoje stroške, vendar je družba, z obrazložitvijo, da so na Občino Kamnik vložili pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki jo je občina v prvi fazi obravnave pobude pogojno sprejela in vključila v nadaljnji postopek, vložila predlog za odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov oz. rušitve, čemur je Inšpektorat ugodil.

Sklep o odložitvi inšpekcijskih ukrepov (Vir: Palmieri d.o.o.)

 

Omenjeni sklep, pa se, po navedbah službe za stike z javnostmi Ministrstva za okolje in prosto, naša zgolj na toplar, medtem ko v zvezi z gradnjo 19 hišic, lesene kapele, zunanjega bazena ter opazovalnice, postopki še tečejo oz. kot so zapisali v odgovoru na naša vprašanja:

»Vloga za odlog izvršbe je bila vložena v zadevi gradnje kozolca in trenutno je samo v tej zadevi o odlogu izvršitve inšpekcijskih ukrepov tudi odločeno.

Podatkov o vsebini odločitve vam do vročitve sklepa ne moremo posredovati.

V zadevi gradnje 19 hišic, lesene kapelice in zunanjega bazena, je bila v ponovljenem postopku izdana odločba, ki še ni izvršljiva, niti pravnomočna, saj je bila vložena pritožba, ki je še v reševanju pri drugostopnemu organu – Ministrstvu za okolje in prostor. V zadevi gradnje 9 manjših lesenih objektov na kmetijskem zemljišču je bila izdana odločba zaradi nelegalne gradnje, s katero je bila investitorju odrejena odstranitev objektov, v zvezi z objekti pa so bile izrečene tudi prepovedi izvedbe komunalnih priključkov, uporabe oziroma opravljanja dejavnosti, prometa z njimi in sklepanja drugih pravnih poslov. Zoper odločbo je inšpekcijski zavezanec vložil pritožbo, ki je bila odstopljena drugostopnemu organu. O pritožbi še ni bilo odločeno.

V zadevi gradnje opazovalnice je gradbeni inšpektor po zaključenem ugotovitvenem postopku 8. 10. 2018 izdal odločbo, s katero je odredil, da mora inšpekcijski zavezanec ustaviti gradnjo lesene opazovalnice trikotne oblike, locirane vzhodno od ribnika ter da mora predmetni objekt v roku 60 dni po vročitvi odločbe odstraniti. Zoper odločbo je inšpekcijski zavezanec vložil pritožbo, ki je bila odstopljena drugostopnemu organu. O pritožbi še ni bilo odločeno. Inšpekcijski postopki v navedenih zadevah se  torej nadaljujejo.«

S sprejetjem sklepa o odlogu izvršbe inšpekcijskih ukrepov se v družbi Palmieri d.o.o. tako vsaj za nekaj časa lahko oddahnejo, saj se jim morebitne rušitve toplarja ni potrebno bati vsaj do sprejema spremembe občinskega prostorskega načrta oz. prihodnjih pet let, pričakovati pa je, da bodo podoben predlog podali še za ostale objekte, ki so trenutno še v inšpekcijskem postopku.

Matjaž Zorman, direktor družbe Palmieri d.o.o. je mnenja, da gre za rešitev v kateri so vse vpletene strani zmagovalci, prejetje omenjenega sklepa pa je na družabnem omrežju komentiral z besedami: »Država, občina Kamnik, gostje in obiskovalci ter jaz smo tako postali vsi zmagovalci, saj bo resort, ki je uvrčšen med 13 na svetu in med 7 v Evropi služil svojemu namenu vsem tudi v prihodnje.

Državi in občini bo resort služil kot referenčna turistična destinacija, ki hkrati doprinaša v državni in občinski proračun, gostom miren in sproščujoč oddih v naravi, meni pa kot vzpodbuda za nadaljnji razvoj in potrditev, da sem do sedaj mogoče drzno in prehitro, pa vendarle razvojno v korist vseh, deloval.

Win, win, win situacije sem vesel, saj ni poražencev, razen tistih nekaj posameznikov, ki so se močno trudili in se še, da bi tako ali drugače škodovali meni ali resortu. Skupni imenovalec teh posameznih nasprotnikov je, da so vsi po vrsti brez kakršnih koli rezultatov v življenju, in to bi želeli tudi drugim.

Zdrava pamet je nadvladala številnim nerazumnim postopkom, ugnala zavistne škodljivce, ter ohranila dober projekt na domačih tleh, za selitev tako ni več potrebe.”