Naslovnica / NOVICE / Izjemna dodelitev neprofitnih občinskih stanovanj za pomoč ogroženi družini in osirotelima deklicama

Izjemna dodelitev neprofitnih občinskih stanovanj za pomoč ogroženi družini in osirotelima deklicama

Občina Kamnik bo z izjemno dodelitvijo neprofitnih stanovanj priskočila na pomoč družini iz Črne, katere hiša je nevarna za bivanje in mladoletnima deklicama, ki sta nedavno tega na brutalen način izgubili mamo.

Pomoč za družino v nevarni hiši

Kot je navedeno v gradivu, ki ga bodo obravnavali kamniški svetniki in svetnici, je Občina Kamnik že dlje časa sodelovala v postopku pregleda varnosti oz. ogroženosti zasebnega stanovanjskega objekta v k.o. Črna, kjer je pristojni gradbeni inšpektor konec lanskega leta ugotovil, da je objekt nevaren za bivanje, stanovalcem pa odredil, da se morajo izselit. Občina Kamnik je na osnovi navedenega prejela prošnjo, naj štiričlanski družini omogoči in priskrbi brezplačno nadomestno stanovanje za čas saniranja stanovanjskega objekta, saj se morajo, na  osnovi  inšpekcijske  odločbe, iz razpokanega ter nevarnega stanovanjskega objekta izseliti  v  roku  45  dni.

Občina Kamnik je zato za čas, ki ga bo družina potrebovala za sanacijo stanovanjskega objekta, kar naj bi trajalo predvidoma eno leto, na podlagi odločbe župana, izjemno dodelila neprofitno stanovanje, pri čemer bo družino, vendar ne več kot za 12 mesecev, oprostila tudi plačila najemnine.

Pomoč za deklici, ki sta izgubili mamo

Občina Kamnik je prejela tudi prošnjo družine, ki sta ji bili zaradi nedavne tragedije v začasno skrbništvo dodeljena dva mladoletna otroka.

Ker osnovna družina z mladoletnim otrokom skupaj s starimi starši biva v enosobnem stanovanju, je le-to po vselitvi še dveh mladoletnih otrok postalo absolutno premajhno, izdano pa je bilo tudi poprejšnje mnenje Centra za socialno delo Kamnik, da je preselitev v interesu otrok.

Na osnovi navedenega je bilo tudi omenjeni družini, ki je prevzela skrb za deklici, ki sta izgubili mamo, izjemno dodeljeno neprofitno stanovanje v najem, in  sicer najmanj za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Omenjena izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok, ne bo imela finančnih posledic za Občino Kamnik, saj bo družina najemnino in stroške z najemom stanovanja plačevala.