Naslovnica / POUDARJENO / Javna pohvala in zahvala

Javna pohvala in zahvala

Studenca nad Kamnikom, slikovita vasica ob vznožju planote Gozd, je oktobra letos dobila sodobno asfaltirano cesto in lepo urejeno neposredno okolico. Tod pelje najkrajša pot na Veliko Planino in v Logarsko dolino, zato je prometno zelo obremenjena.

Ta makadamska cesta si ni zaslužila imena cesta. Vsakokratno deževje jo je vedno znova močno poškodovalo, hudourniške vode pa so ogrožale tudi hiše ob cesti. Ob suhem vremenu je bila cesta “tovarna prahu,” kar je velik promet še dodatno poslabšal. Oboje je bilo nevzdržno za prebivalce ob cesti.

Zato smo si vaščani, pretežno stalni prebivalci Studenc, pri pristojnih občinskih organih dolga leta vztrajno in argumentirano prizadevali za celovito sanacijo ceste (pisno, slikovno, s sestanki…). Prav zares bi že morali biti na vrsti za celovito sanacijo ceste, vendar je bil odgovor pristojnih vedno: “Ni denarja.”

Ampak letos se je vse nekako “poklopilo.” Prisluhnili so nam pristojni, izglasovan je bil potreben finančni zalogaj, in (še kar ne moremo verjeti) sedaj se že vozimo po PRIJETNI ASFALTNI CESTI (včasih kar tako, ker je tako fletno).

Zato menimo, da je zdaj, ko je naš cilj dosežen, pošteno, da za odlično opravljeno delo vsem, ki so odločali in/ali bili kakorkoli vključeni v izvedbo omenjenega projekta, izrečemo JAVNO POHVALO. Vaščani smo zdaj s cesto res zadovoljni. V zimi je sicer še nismo preizkusili, vendar upamo, da bo tudi takrat cesta opravila izpit.


Tako se zahvaljujemo županu, g. Mateju Slaparju, podžupanu g. Sandiju Uršiču, vsem svetnikom, ki so prepoznali nujnost izgradnje ceste in izglasovali finančna sredstva, neposrednemu izvajalcu KPK, ki je projekt udejanjil, še prav posebej pa se zahvaljujemo g. Sandiju Borcu, ki se je (očitno v skladu s svojim priimkom), uspešno  “boril” za potrebe in dobrobit vaščanov, ki smo upravičeno pričakovali uresničitev projekta. Tudi g. Iztok Čebašek nam je pomagal z objavami naših težav v lokalnem mediju.

Dodajmo mogoče le še to, da je treba v podobnih situacijah ZA DOSEGO CILJEV VZTRAJATI na nekem kulturnem nivoju in argumentirano zagovarjati svoje upravičene zahteve pri pristojnih organih. Le tako je na koncu doseženo vsestransko zadovoljstvo.

Zadovoljni vaščani Studenc