Naslovnica / Napovedi in obvestila / Priznanja Občine Kamnik – javni poziv k predložitvi predlogov

Priznanja Občine Kamnik – javni poziv k predložitvi predlogov

Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja: JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015.

Predloge za podelitev priznanj lahko podate do vključno 23. januarja 2015.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

  • bronasto priznanje Občine Kamnik,
  • srebrno priznanje Občine Kamnik,
  • zlato priznanje Občine Kamnik,
  • naziv častni občan Občine Kamnik.

Bronasto priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Srebrno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Zlato priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik.

Naziv častni občan Občine Kamnik se podeljuje posameznikom za njihov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Kamnik. Naziv lahko dobi tudi tuj državljan.

Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2015«.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 23. januarja 2015.

Povezava: Besedilo javnega razpisa z obrazcem za predloge