Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za brezplačno oddajo Budnarjeve muzejske hiše v Palovčah

Javni razpis za brezplačno oddajo Budnarjeve muzejske hiše v Palovčah

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za oddajo Budnarjeve muzejske hiše v upravljanje in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenom ohranjanja kulturne dediščine.

Predmet javnega razpisa je oddaja Budnarjeve muzejske hiše v upravljanje in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenom ohranitve kulturne dediščine, za obdobje 2 let.

Izbrani izvajalec mora pri upravljanju nepremičnine in oblikovanju programa upoštevati Odlok o razglasitvi Budnarjeve muzejske hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 44/02) ter ravnati v skladu s smernicami, ki jih bosta na ponudnikov predlog programa in vizije podala Medobčinski muzej Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Predlog programa in vizije mora upoštevati in graditi na dosedanjem kulturnem programu oz. ponudbi Budnarjeve muzejske hiše.

Izvajalec mora v Budnarjevi muzejski hiši izvajati, organizirati in koordinirati javni kulturni program, ki bo pomagal ohranjati slovensko arhitekturo in etnološko dediščino na način muzeja – domačije, kar bo objektu preko oživljanja običajev, kulinarike in umetnosti dalo pečat tradicionalnega podeželskega načina življenja.

Namen in cilj upravljanja z objektom je zgoraj omenjeno podeželsko tradicijo posredovati obiskovalcu na čim bolj avtentičen način. Izvajanje tematsko zasnovanih delavnic, ogledov, predavanj, kulturnih in drugih aktivnosti, mora pripevati k razvoju kulturnega turizma v Občini Kamnik.

Budnarjeva muzejska hiša se bo izbranemu izvajalcu oddala v upravljanje brezplačno, pri čemer izvajalec, skladno z veljavno zakonodajo, prevzema obveznosti rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, za katere tako določa pogodba.

Rok za predložitev prijave na razpis je do 28. julija 2017 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija