Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorico kamniške knjižnice

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorico kamniške knjižnice

Na spletni strani kamniške knjižnice je bil 11. marca objavljen javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice knjižnice. Rok za prijavo je zgolj 8 dni od objave razpisa, zato morate v primeru, da bi morda želeli postati direktor knjižnice, kar nekoliko pohiteti.

Besedilo razpisa:

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Kamnik (Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015), svet Knjižnice Kamnik objavlja javni razpis za:

Direktorja knjižnice (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
–    ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
–    ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
–    ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost,
–    ima organizacijske sposobnosti,
–    obvlada slovenski jezik,
–    obvlada osnove računalništva,
–    obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja pisna potrdila:
–    fotokopijo diplome,
–    fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
–    dokazilo o delovni dobi,
–    program razvoja knjižnice.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku določenem z zakonom.