Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih objektov v občini Kamnik

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih objektov v občini Kamnik

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih objektov v občini Kamnik.

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva).

Upravičene osebe po tem razpisu so fizične osebe, ki so lastniki oz. solastniki spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb v občini Kamnik in fizične in pravne osebe, ki so lastniki drugih objektov (npr. stanovanjsko- poslovnih, poslovnih), v kolikor finančna sredstva ne bodo razdeljena fizičnim osebam, lastnikom oz. solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb. V tem primeru se preostanek sredstev razdeli med lastnike drugih objektov.

Višina razpoložljivih sredstev v letu 2020 je 15.000 €.

Celotno besedilo razpisa si lahko prenesete s povezave: