Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva)

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva)

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva).

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva).

Upravičene osebe: Upravičene osebe po tem razpisu so fizične osebe, ki so lastniki oz. solastniki spomeniško zaščitenih objektov v občini Kamnik.

Višina razpoložljivih sredstev in višina sofinanciranja: Višina razpoložljivih sredstev v letu 2017 je 14.000,00 €.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu, je lahko do največ 30 % višine pogodbenih del, vendar ne več kot 3.000,00 €.
Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– fizične osebe, ki so lastniki oz. solastniki spomeniško zaščitenih objektov v občini
Kamnik;
– investicije morajo biti izvedene in plačane v obdobju od 1. 1. 2017 do 29. 9. 2017.

Rok in način predložitve vlog: Vloge morajo biti dostavljene do vključno 29. 9. 2017, do 12. ure v sprejemno informacijsko pisarno Občine Kamnik, soba, št. 1/pritličje.

Povezava do razpisne dokumentacije: