Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Predmet razpisa je oddaja okvirno 15-ih neprofitnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v roku dveh let oz zaključka javnega razpisa.

Deset stanovanj se nahaja na različnih lokacijah občine Kamnik, po kvadraturi pa ustrezajo:

  • 1 stanovanje za enočlansko gospodinjstvo (od 20-30 m2)
  • 3 stanovanja za dvočlansko gospodinjstvo (nad 30 do 45 m2)
  • 2 stanovanji za štiričlansko gospodinjstvo (nad 45 do 55 m2)
  • 1 stanovanje za petčlansko gospodinjstvo (nad 55 do 75 m2)

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje površine 55 kvadratnih metrov, točkovano s 320 točkami, trenutna najemnina znaša približno 180 evrov.

Prosilci morajo vloge z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazil poslati v času od 25. 8. 2017, do vključno 25. 9. 2017.

Povezave do razpisne dokumentacije: