Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2020

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2020

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2020, in sicer:

Višina razpisanih sredstev: 118.200 EUR

Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, Kamnik

Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – NALOŽBE«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – TRŽENJE«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – GOZDARSKA MEHANIZACIJA«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – TEHNIČNA PODPORA«

Rok za prijavo: 10. 3. 2020

Povezave