Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2019

Občina Kamnik je objavila razpis Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2019.

Občina Kamnik v letu 2019 v obliki nepovratnih sredstev finančno spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije; vgradnjo energijsko učinkovitih kotlov in toplotne izolacije fasade v gospodinjstvih ter nakup električnih koles s pedali. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

A) vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
B) vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
C) vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb,
D) nakup električnega kolesa s pedali,
E) vgradnja solarnih sistemov za pridobivanje električne energije (fotovoltaika),
F) energetska prenova obstoječih škatlastih lesenih oken.

Višina razpisanih sredstev: 23.000,00 EUR

Upravičenci: Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

  • so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov, (za ukrepe A, B, C, E in F)
  • so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije (za ukrepe A, B, C, E in F).

Rok za predložitev vlog je 25. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija

X