Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine

Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine, in sicer za obdobje petih let.

Predmet koncesije je upravljanje in vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine.
Podrobneje je predmet izvajanja javne službe opredeljen  v razpisni dokumentaciji (povezava spodaj).

Koncesijsko razmerje se sklene za pet (5) let, z začetkom izvajanja predmetne javne službe na dan 17. 7. 2021.

Dodatne informacije so, v času objave razpisa, na voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba: Matej Slapar, telefonska številka: 01/8318 117, elektronski naslov: zupan@kamnik.si. Občina Kamnik bo odgovore na zastavljena vprašanja objavila na svoji spletni strani.

Rok za oddajo prijav je 19.3.2021 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2021 ob 10. uri v sejni dvorani Občine Kamnik.

Celotno besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo si lahko prenesete in ogledate s klikom na spodnje povezave.

Povezave