Naslovnica / ŠPORT / Javni razpis za podelitev priznanj v športu za dosežke v letu 2016

Javni razpis za podelitev priznanj v športu za dosežke v letu 2016

Občina Kamnik je objavila razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2016.

Razpisana so naslednja priznanja v športu:

  • ZA DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU
  • ZA ŠPORTNE DOSEŽKE

Za priznanja za delo v športu so lahko predlagani športni delavci in/ali trenerji, ki so se v športnih organizacijah s sedežem v občini Kamnik dokazali z dolgoletnim strokovnim in/ali požrtvovalnim delom, za priznanja za športne dosežke, pa so lahko predlagani športniki in športnice, ki so v letu 2016 dosegli vidne športne rezultate oziroma dosežke.

Za vidnejši športni rezultat šteje uvrstitev do najmanj tretjega (3.) mesta na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ. Vidnejši športni dosežek je dosežek, ki športnika ali športnico po merilih OKS-ZŠZ uvrščajo v enega od razredov kategorizacije.

V individualnih športnih kategorijah se podeli največ po šest (6) priznanj, v kategorijah ekip pa največ po dve (2) priznanji.

Vsak predlagatelj lahko za posamezno razpisano priznanje (kategorijo) predlagajo največ dva kandidata.

V vseh kategorijah »ekipno« se štejejo oz. se bodo upoštevali le rezultati ekipnih športov.

Rok za prijavo: petek, 13. januar 2017 do 12. ure.

Povezave: