Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinaciranje programov in projektov na področju socialno-humanitarne dejavnosti

Javni razpis za sofinaciranje programov in projektov na področju socialno-humanitarne dejavnosti

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za programe in projekte na področju socialno-humanitarne dejavnosti, ki jih bo Občina Kamnik v letu 2016 sofinancirala iz občinskega proračuna.

1. Iz proračunskih sredstev Občine Kamnik se bodo sofinancirali socialno-humanitarni programi in projekti.

2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo: izvajalci na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.

3. Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Kamnik je za sofinanciranje socialno-humanitarnih programov in projektov v letu 2016 namenila 20.000 EUR.

4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Kamnik WWW.KAMNIK.SI, od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka za oddajo prijav.

5. Rok za prijavo na javni razpis je torek, 1. marec 2016 do 10. ure.

6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov in projektov bo župan sklenil pogodbe.

7. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2016 – NE ODPIRAJ.

8. Dodatne informacije: Katja Vegel (tel.: 01/8318-142), katja.vegel@kamnik.si.

9. Upoštevale se bodo le prijave, ki bodo v celoti izpolnjene na že pripravljeni razpisni dokumentaciji.

 

Povezava do celotnega besedila razpisa in vabila za oddajo ponudbe: Razpisna dokumentacija