Naslovnica / NOVICE / Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan

Občina Kamnik, kot ustanoviteljica Javnega zavoda Mekinjski samostan, je objavila Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice Javnega zavoda mekinjski samostan.

Kandidati, se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovno-pravne zakonodaje, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imeti najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
  • imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj,
  • aktivno obvladati slovenski jezik,
  • obvladati najmanj dva svetovna jezika,
  • poznati področje dela zavoda,
  • imeti izkušnje na področju marketinga in organizacije dogodkov,
  • imeti sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in vodenja dela,
  • predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
  • Od kandidata se poleg navedenega pričakuje poznavanje dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov), zaželen je tudi opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Izbrani kandidat bo imenova za obdobje petih (5) let.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 4. 12. 2019 v zaprti ovojnici na naslov:

Javni zavod Mekinjski samostan
Polčeva pot 10
1242 Kamnik,
s pripisom “Javni razpis za direktorja Javnega zavoda Mekinjski samostan  – NE ODPIRAJ”

Dodatne informacije o izvedbi postopka javnega razpisa je mogoče pridobiti pri Aleksandri Ceglar Vidmar – tel: 031 392 158 ali 01 8938 898.

Povezava do celotnega besedila javnega razpisa: