Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem in šport Kamnik”

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem in šport Kamnik”

Svet javnega zavoda “Zavod za turizem in šport Kamnik” objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem in šport Kamnik”.

Svet javnega zavoda Zavod za turizem in šport Kamnik na podlagi 34. in  35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. in 15.a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« (Ur. l. RS, št. 8/17, 61/19 in 94/21)  ter 17. in 19. člena Statuta Zavoda za turizem in šport Kamnik z dne 21.6.2021

objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE
JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT KAMNIK«

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem / druga stopnja,
 • imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
 • imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno obvladati slovenski jezik,
 • aktivno obvladati vsaj dva tuja jezika,
 • obvladati osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedila, preglednice, baze podatkov),
 • predložiti program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in športa v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
 • direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.
 1. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih (4) let. Direktor je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
 2. Opis del in nalog direktorja:
 • organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • predstavlja in zastopa zavod,
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
 • predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • predlaga sklic sej Sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah Sveta zavoda,
 • pripravlja splošne pravne akte zavoda, ki jih skladno s statutom zavoda sprejema Svet zavoda in jih posreduje Svetu zavoda v sprejem,
 • izvaja zakone, odloke, statut, sklepe Sveta zavoda ter druge splošne akte zavoda,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencev zavoda,
 • kot prvostopenjski organ odloča o pravicah in obveznostih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,
 • opravlja vse druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi.
 1. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj (kandidati naj navedejo vse dosedanje zaposlitve in jih natančno terminsko opredelijo ter dodajo dokazila o navedbah) ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti,
 • program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in športa v Kamniku,
 • izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika in navede katera ter doseženi nivo znanja leteh z dokazili,
  • obvlada osnove dela z računalnikom,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je:

 • da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
 • ima opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
 1. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
 2. Z direktorjem se na podlagi sklepa o imenovanju sklene pogodba o zaposlitvi s predsednikom Sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje štirih let.
 3. Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 29. 1. 2023 po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis, št. 1801/2023 – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik« s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«.

Na kuverto je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko. Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme ponudbo, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se ponudba odda priporočeno pri drugem izvajalcu te storitve, mora ponudnik ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.

 1. Svet zavoda bo obravnaval le pravočasne vloge, ki bodo vsebovale vse potrebne priloge oziroma bo iz njih razvidno izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev javnega razpisa. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
 2. Neizbrani kandidati bodo o ne izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Izbrani kandidat, za katerega bo ugotovljeno, da je poleg izpolnjevanja formalnih pogojev za delovno mesto najbolj strokovno usposobljen, bo pozvan k predložitvi vseh ustreznih dokazil, v kolikor jih ne bo priložil že ob prijavi na razpisano delovno mesto.
 3. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri g. Luku Svetec, na tel. 040/350733.
 4. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

Številka:  1801/2023
Datum: 18. 01. 2023

Zavod za turizem in šport Kamnik
Jože Korošec
Predsednik Sveta zavoda

 

Povezava do razpisa v .pdf obliki: https://www.visitkamnik.com/cdn/bcu/2301/93_jr-prosto-delovno-mesto-direktorja_ce-ztsk.pdf

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve