Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik”

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik”

Svet javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik” objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik”.

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« (Ur. l. RS, št. 8/17 in 61/19)  ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 28. 11. 2019,

objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE

JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK«

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem / druga stopnja,
 • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
 • ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika,
 • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedila, preglednice, baze podatkov),
 • predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
 • direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.
 1. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih (4) let. Direktor je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
 2. Opis del in nalog direktorja:
 • organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • predstavlja in zastopa zavod,
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
 • predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • predlaga sklic sej Sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah Sveta zavoda,
 • pripravlja splošne pravne akte zavoda, ki jih skladno s statutom zavoda sprejema Svet zavoda in jih posreduje Svetu zavoda v sprejem,
 • izvaja zakone, odloke, statut, sklepe Sveta zavoda ter druge splošne akte zavoda,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencev zavoda,
 • kot prvostopenjski organ odloča o pravicah in obveznostih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,
 • opravlja vse druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi.
 1. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena (želene so tudi kopije diplom),
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj (kandidati naj navedejo vse dosedanje zaposlitve in jih natančno terminsko opredelijo ter dodajo dokazila o navedbah) ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti,
 • program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma v Kamniku,
 • izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika in navede katera ter doseženi nivo znanja le-teh z dokazili,
 • obvlada osnove dela z računalnikom,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in    veščine, ki jih je pridobil.

 1. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
 2. Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, na podlagi sklepa o imenovanju, sklene predsednik Sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje štirih let.
 3. Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 14 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis, št. 1703/2021 – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik« s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«.

Na kuverto je potrebno navesti tudi naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure osebno oddana na sedežu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme ponudbo, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se ponudba odda priporočeno pri drugem izvajalcu te storitve, mora ponudnik ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.

 1. Svet zavoda bo obravnaval le pravočasne vloge, ki bodo vsebovale vse potrebne priloge oziroma bo iz njih razvidno izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev javnega razpisa. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
 2. Neizbrani kandidati bodo o ne izboru pisno, po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja, obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Izbrani kandidat, za katerega bo ugotovljeno, da je poleg izpolnjevanja formalnih pogojev za delovno mesto najbolj strokovno usposobljen, bo pozvan k predložitvi vseh ustreznih dokazil, v kolikor jih ne bo priložil že prijavi na razpisano delovno mesto.
 3. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri g. Franciju Kramarju, na tel. 051/390-361.
 4. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

 

Številka:  1703/2021

Datum: 17. 03. 2021

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Jože Korošec,
Predsednik Sveta zavoda

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Shrani nastavitve