Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik je 17. 9. 2018 (ponovno) objavil Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik” (Ur. l. RS, št. 8/17) ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 3. 1. 2017,

objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE JAVNEGA ZAVODA “ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK”.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 30 dni po objavi razpisa (17. 10. 2018).

Povezava do besedila razpisa:

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik