Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik v letu 2020

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju turizma v občini Kamnik v letu 2020.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki:

  • so registrirana v skladu z Zakonom o društvih;
  • imajo sedež na območju občine Kamnik;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo;
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti;
  • opravljajo dejavnost na neprofitni podlagi;
  • da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo.

V proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je za sofinanciranje društev s področja turizma namenjenih skupaj 16.000 €.

Rok za prijavo: do torka, 24. 3. 2020.

Celotno besedilo razpisa in obrazec za prijavo si lahko prenesete in ogledate s klikom na spodnji povezavi.

Povezavi