Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti

Javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti

Občina Kamnik objavlja javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje folklornih dejavnosti in s tem povezano ohranjanje ljudskih običajev in izročil, spodbujanje društev k raziskovanju zgodovinskega pomena folklorne dejavnosti, promocijskih dejavnosti na področju folklore ter ohranjanju kulturne dediščine v občini Kamnik. Predvidena višina razpoloţljivih sredstev je 3.000 eurov.

Vloga za sofinanciranje z vsemi potrebnimi dokazili oziroma izjavami, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ter izpolnjenim prijavnim obrazcem s podrobnim programom, mora biti predložena najkasneje do 7. 3. 2016 do 10.00 ure v vložišče Občine Kamnik.