Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Kamnik za leto 2017.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2017 znaša 15.000 €.

RAZPISNI ROK IN OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV: Razpis se prične 22. 5. 2017 in se zaključi 22. 6. 2017.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe in projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, skladno z razpisnimi pogoji.

Povezave do razpisne dokumentacije: