Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kamnik v letu 2020 – 1. del

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kamnik v letu 2020 – 1. del

Občina Kamnik je objavila prvi del Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kamnik v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

  • prireditev in projektov, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik;
  • večje prireditve in projekti društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik;
  • prireditve in projekti, ki so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik in ki imajo bistven prispevek k promociji Občine Kamnik;
  • prireditve in projekti, katerih pokrovitelj je Občina Kamnik.

Iz proračuna občine Kamnik se sofinancirajo tiste vsebine (prireditve, projekti,…), ki niso bile predmet sofinanciranja pri drugih javnih razpisih Občine Kamnik

Pogoji

Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v interesu Občine Kamnik. Imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta in jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov financiranja.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Kamnik je za sofinanciranje prireditev in projektov v letu 2020 namenila sredstva v višini 18.000 EUR, ki pa jih razpisuje v dveh delih. V prvem delu bo razpisanih 12.600 EUR, v drugem delu pa 5.400 EUR.

Rok za prijavo (je zelo kratek)

Rok za prijavo je 11. marec 2020 do 10. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure oddana osebno v vložišču Občine Kamnik. Strokovna komisija bo vloge odpirala v petek, 13. marca 2020 ob 10. uri.

Celotno besedilo razpisa, obrazce in vzorec pogodbe si lahko prenesete in ogledate s klikom na spodnje povezave.

Povezave