Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2019

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2019.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje oblik ustvarjanja, ki so temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti kot so: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska in video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, dejavnost širjenja kulture med občane, nove medije ter druge vsebine s področja kulture, ki bodo na območju občine Kamnik izvedene v letu 2019 oziroma bodo izvedene na regijskem, državnem ali mednarodnem nivoju in bodo pomenile prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.

Višina razpoložljivih sredstev: Še ni znana

Rok za prijavo: Zadnji rok za predložitev prijave na razpis je 26. 4. 2019 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija: