Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020

Občina Kamnik je (končno) objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020.

Predmet javnega razpisa: Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) sofinancirala oblike ustvarjanja, ki so temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti kot so: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska in video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, dejavnost širjenja kulture med občane, nove medije ter druge vsebine s področja kulture, ki bodo na območju občine Kamnik izvedene v letu 2020 oziroma bodo izvedene na regijskem, državnem ali mednarodnem nivoju in bodo pomenile prispevek z zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.

Cilji javnega razpisa: Občina Kamnik bo na podlagi veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, z namenom zagotavljanja kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj, podpirala najrazličnejše programe in projekte v občini Kamnik z naslednjimi cilji;

– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, multimedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju občine Kamnik in ki pomembno prispevajo k razvoju občine na področju kulture,
– povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občanom,
– povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
– spodbujanje bralne kulture.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020 znaša 115.000,00 €.

Rok za predložitev prijave na razpis je: 23. 3. 2020 do 10.00 ure.

Celotno besedilo razpisa, obrazce za prijavo ter vzorec pogodbe si lahko prenesete s klikom na spodnje povezave.

Povezave