Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje stroškov in vzdrževanja prostorov na področju kulture v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje stroškov in vzdrževanja prostorov na področju kulture v letu 2016

Občina Kamnik objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV IN STROŠKOV REDNEGA VZDRŽEVANJA ZA UPORABO PROSTOROV NA PODROČJU KULTURE V LETU 2016,

Sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja za uporabo prostorov na področju kulture, namenjenih pripravi in izvajanju programa občinskega pomena v letu 2016 v občini Kamnik v skupni višini do 5.000,00 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 8257 – vzdrževanje kulturnih objektov.

Na razpis se lahko prijavijo le kulturna društva, ki niso (so)lastniki kulturnega objekta občinskega pomena, ki so v letu 2016 izvajalci javnih kulturnih programov (ne projektov), s sedežem v občini Kamnik in se jim preko Javnega razpisa o sofinanciranju javnih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Kamnik za leto 2016 iz občinskega proračuna izvajanje redne kulturne dejavnosti le sofinancira, pa ne zagotavlja dodatnih sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja za prostore, kjer izvajajo svojo dejavnost vsaj devet (9) mesecev v tekočem letu.

Sredstva bodo izbranim prijaviteljem dodeljena na podlagi verodostojnih listin (kot npr. pogodbe o najemu), dokazil o materialnih stroških za leto 2016, t.j. najemnine, tekočih obratovalnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, voda, telekomunikacije, ogrevanje,….), nastalih za uporabo prostorov na področju kulture, kjer kulturno društvo izvaja svojo redno dejavnost skozi celo leto.

Rok za predložitev prijave na razpis je: 9. 12. 2016 do 10.00 ure.

Povezave: