Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oziroma športnih objektov po krajevnih skupnostih v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oziroma športnih objektov po krajevnih skupnostih v letu 2016

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za Sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in športnih objektov po krajevnih skupnostih v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in objektov po posameznih krajevnih skupnosti v skupni višini 10.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo le športna igrišča in športni objekti, ki jim Občina Kamnik v proračunu ne zagotavlja sredstev za investicijsko in tekoče vzdrževanje.

Vlogo mora oddati upravljalec objekta ali krajevna skupnost, športna igrišča in objekti, ki so predmet sofinanciranja, pa morajo biti ves čas brezplačno dostopni vsem prebivalcem občine.

Rok za prijave na razpis se izteče 17. 10. 2016 ob 10. uri.

Povezave do dokumentacije: