Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik

Javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik

Občina Kamnik je objavila sklep o razpisu za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju Občine Kamnik.

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav z mogljivostjo do vključno 50 populacijskih ekvivalentov, nepretočnih greznic na poselitvenih območjih Občine Kamnik, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacijske infrastrukture ter hišnih črpališč za odpadno vodo.

Višina subvencije za posamezni komunalni objekt znaša 50% nabavne vrednosti brez DDV, vendar največ do 2.500 € za posamezno individualno ali večstanovanjsko stavbo oz. stavbo kjer najstaja komunalna odpadna voda. V primeru nakupa komunalnega objekta za več stavb skupaj prejmejo investitorji enako subvencijo za vsako posamezno stavbo, vendar skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati nabavne vrednosti posameznega komunalnega objekta brez DDV. V tem primeru se posamezna vrednost investicije deli s številom priključenih stavb.

Razpis je odprt do 30. 10. 2020.

Povezave: