Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javno naročilo: Vzdrževanje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO

Javno naročilo: Vzdrževanje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO

Občina Kamnik je objavila javno naročilo male vrednosti, s katerim zbira ponudbe za vzdrževanje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO.

Predmet javnega naročila je:

  • vzdrževanje električnih koles in druge obstoječe opreme ter storitev informacijske podporeavtomatiziranega sistema za izposojo koles, zagotavljanje klicnega centra in uporabninesistema za izposojo koles do 31.12. 2023,
  • ostalo blago oziroma storitve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v “Specifikaciji naročila oz. popisu del”.

Rok za oddajo ponudb: 12. 3. 2021 do 9. ure

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 3. 2021in se bo začelo ob 9.10. uri naspletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Celotno besedilo javnega naročila, specifikacijo naročila in drugo spremno dokumentacijo si lahko prenesete in ogledate s klikom na spodnje povezave.

Povezave