Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javno naročilo za izgradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta

Javno naročilo za izgradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta

Občina Kamnik je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izgradnje nove osnovne šole Frana Albrehta, s katerim vabi k oddaji ponudb.

Predmet javnega naročila je izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta s pripadajočo ožjo okolico.

V okviru predmetnega javnega naročila, se izvede dela v naslednjih etapah:

  • ETAPA A odstranitev povezovalnega hodnika med staro OŠ in staro športno dvorano,
  • ETAPA B izgradnja nove OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo.

Podrobnejši opis je razviden iz razpisne in pripadajoče projektne dokumentacije ter popisa del.

Nova šola mora biti zgrajena najkasneje 480 zaporednih dni od datuma uvedbe v delo.

Razpisna dokumentacija

Povezava do objave javnega naročila: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=389376